Agenda Soup & Circle

Kastanjelaan 60 - Hilversum

De eerstkomende Circles die we organiseren zijn op:

‘Nadat ik er uit ervaring achter was gekomen dat alles wat in ons dagelijks leven gebeurt nutteloos is en zonder betekenis - omdat ik besefte dat alles waarvoor ik bang was en waarover ik me zorgen maakte, op zichzelf goed noch kwaad is, maar dat het dat alleen is in zoverre wij er ons druk om maken - heb ik uiteindelijk besloten om te onderzoeken of er iets is dat werkelijk goed is en bovendien voor ons bereikbaar.’
‘Het zal dus voor iedereen duidelijk zijn dat ik alle wetenschappen alleen maar wil gebruiken voor één doel, namelijk om dat te bereiken wat we het hoogste menselijke geluk hebben genoemd’.

Aldus Spinoza. TIE, inleiding. (Tractatus de Intellectus Emendatione -1677)

Circles

De Circles zijn geïnspireerd op het gedachtegoed van o.a. Baruch de Spinoza. Zijn visie op de mens en hoe wij gelukkig kunnen leven in ‘waarheid’ is een eyeopener. De theorie spreekt onmiddellijk tot de verbeelding en de toepassing ervan is een opstap naar een andere, actieve en ‘leidende’ levensstijl. Binnen de Circle kun je oefenen met de gereedschapkist die ontwikkeld is door Diederik Wolsak en die in lijn ligt met de ideeën van Spinoza. De gereedschapskist bestaat uit o.a. met het ‘Zesstappen model’ van Choose Again. In de Circle kun je bevrijdende nieuwe keuzes maken.

Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen. Kosten: vrijwillige bijdrage na afloop.

‘We are all teachers and students’, is een van de motto’s van dit werk. Dit maakt de Circle tot een veilige omgeving. Meer weten? Bel ons en neem een kijkje op de site van www.choose-again.com. Literatuur o.a.: Spinoza in Bedrijf, van dr. Miriam van Reijen. Interessante website en blogs over Spinoza: http://spinoza.blogse.nl/

Bel 06 – 51364083 voor meer informatie.

Tijd

Op zondag 23 maart 2014 ben je welkom op de thee vanaf 15.00 uur. Om 15.30 uur starten we met de ‘circle’. Eindtijd ongeveer 19.30.

Op 24 april en 22 mei starten we om 17.00 uur met de Soup. Je bent vanaf 16.30 welkom. Eindtijd: ongeveer 21.30 uur.

Aanmelden

Aanmelden graag per email. Je kunt aangeven als je belangstelling hebt maar deze data niet kunt. Bij vragen of onduidelijkheden, mail gerust. info@saskiateppema.nl


Kopieer onderstaand tekstblokje in je mail en stuur het aan info@saskiateppema.nl. (je krijgt een bevestiging van deelname of een bericht als het vol is.)

Naam/Namen:
Mobiel: