Welkom

Je geeft leiding aan een organisatie of een afdeling, je bent bestuurder, CEO, schoolleider, manager of politicus en je hebt het gevoel dat het beter kan. Dat er meer in zit. Je zou je soms meer geïnspireerd willen voelen of zaken makkelijker willen benaderen. De verhouding werk en privé kan beter. Je voelt je verantwoordelijk en je wilt graag goede keuzes maken. Tegelijk weet je dat, als je iets in je organisatie wilt veranderen, het bij jou begint. Je vraag is misschien niet helemaal helder maar je vermoedt dat de scherpte terug komt als je met de juiste sparringpartner praat. En dat je daar bovendien heel blij van wordt.

Ik werk met mensen aan hun vragen rond uiteenlopende thema’s. Soms zijn een of twee gesprekken voldoende om een volgende stap te zetten. Soms loop ik gedurende langere tijd met iemand mee op; letterlijk als we de hei op gaan; figuurlijk wanneer we regelmatig afspreken om dieper- of achterliggende thema’s uit te werken.

Geluk is het belangrijkste baken als het gaat om het vormgeven van de toekomst en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden: alles is uiteindelijk op geluk gericht. Om beslissingen te nemen die oude patronen doorbreken is vaak moed en doorzettingsvermogen nodig. Ik kan je daar serieus, op een speelse manier in bijstaan. Soms als leraar, soms als nar en in ieder geval als spiegel.

Doelgericht - Probleemoplossend - Maatwerk

Saskia schrijft columns voor o.a. de Koorddanser.

Zij is redacteur en columnist van het Tijdschrift voor Coaching, hét vakblad voor Coaches.

Spiritual Speakers phoenix

Lees ook mijn blog:

Wat hebben vrijheid, gelijkheid en broederschap ons in deze tijd te zeggen?

Vrijheid, gelijkheid en broederschap waren de leuzen en idealen van de Franse Revolutie, nu iets meer dan 200 jaar geleden. 200 jaar, wat is dat nu op de tijdlijn van de geschiedenis. Dat was gisteren ongeveer. Toen kwam het volk in opstand tegen de vriendjespolitiek, tegen de ongelijkheid en tegen de onderdrukking. Nu weten we intussen dat die revolutie bepaald niet geweldloos is verlopen, maar dat neemt niet weg dat positieve waarden/idealen er wel degelijk toe doen. Er zijn meer indrukwekkende voorbeelden te vinden waarin mensen gedreven door inspirerende idealen vrede, rust en liefde gepredikt hebben, denk aan Jezus, Ghandi of Martin Luther King, maar ook die hebben niet kunnen bewerkstelligen dat de onderdrukkende regimes van hun tijd getransformeerd werden zonder heftige strijd. Het gemeenschappelijke thema van al die voorvechters is Rechtvaardigheid, dat – o, paradox – soms met geweld moest worden nagestreefd. De drie idealen van de Franse Revolutie hebben ons ook nu nog veel te leren. Maar het lijkt wel of ze in ons bewustzijn enigszins op de achtergrond zijn geraakt. Het zijn geen toevallige kreten: ze staan ieder voor een wezenlijk aspect van een gelukkige en gezonde samenleving, of het nu een land, een relatie of een organisatie betreft. En als ze daar weer hun rol naar behoren kunnen spelen, is de kans groot dat ze hun intrinsieke belofte waarmaken.

Lees verder